SalesDevelopment.be

Privacy

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door :
D-APOSTROPHE BV
Asberg 14, 2400 Mol / België
BE 0466.228.124
Tel +32 (0)14 237 005

D-Apostrophe bv verwerkt persoonsgegevens verkregen via telefonische contacten, persoonlijke contacten, publiek toegankelijke informatie (websites, sociale media, …) en bestanden ontvangen van opdrachtgevers.
De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk in het kader van de uitvoering van onze opdrachten en contractuele verplichtingen ( prospectie, marktscreening, …), voor direct marketing doeleinden, voor boekhoudkundige activiteiten en om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
Een klant/opdrachtgever van D-Apostrophe bv is eveneens eigenaar van de gegevens die wij voor hem verzamelen in het kader van een opdracht/bestelling en zal ook de nodige maatregelen moeten nemen de persoonsgegevens conform de GDPR richtlijnen te behandelen.

D-Apostrophe bv streeft ernaar een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om uw gegevens te verwerken en het respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy.

Volgende persoonsgegevens worden verwerkt :

  • Voor-en achternaam
  • Geslacht
  • Bedrijfsgegevens : naam, adres
  • Functietitel
  • Zakelijk telefoonnummer
  • Zakelijk e-mail adres
  • De datum en de voor onze opdracht relevante inhoud van de via telefoon of persoonlijk contact met ons gedeelde informatie

D-Apostrophe bv zal uw persoonsgegevens enkel delen met derden indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. In geen enkel geval zal de bewaartermijn langer zijn dan 10 jaar.
D-Apostrophe bv levert continu inspanningen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen verlies of misbruik.

UW RECHTEN

Recht op informatie
Recht om uw gegevens in te kijken
Recht om uw gegevens aan te passen
Recht om uw gegevens over te zetten
Recht om uw toestemming in te trekken
Recht om uw gegevens te laten wissen
Recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen automatische beslissingen
Recht om de verwerking te beperken

Heeft u vragen m.b.t. ons privacybeleid of bent u ondanks al onze inspanningen niet tevreden over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kan u ons contacteren via het contactformulier op onze website of per brief : D-Apostrophe bvba : Asberg 14 – 2400 Mol / België
U kunt eveneens terecht bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer : Drukpersstraat 15 – 1000 Brussel / Email : contact@apd-gba.be

V 01/2023